مجموع ثروت بیل گیتس

بيل گيتس

مجموع ثروت بيل گيتس چقدر است؟

12 ميليارد دلار
73 ميليارد دلار
43 ميليارد دلار
59 ميليارد دلار

طبق گزارش سايت فوربس ، بيل گيتس مجموعا 59 ميليارد دلار ثروت دارد.

منبع:  forbes.com

What is Bill Gates' net worth?

$12 Billion
$73 Billion
$43 Billion
$59 Billion

D ) is correct. According to Forbes, Bill Gates has a net worth of $59 billion.


ارسال دیدگاه


بلاکفا