محبوب ترین کتاب دکتر سئوس

دكتر سئوس

محبوب ترين كتاب دكتر سئوس چه نام دارد؟

گربه در كلاه
لوراكس
تخم مرغ هاي سبز و ژامبون
هورتون همه را ميشنود

16 كتاب از كتاب هاي دكتر سئوس او را در ليست هفتگي ناشران پرفروش ترين كتاب هاي كودكان در كل تاريخ قرار داد. كتاب تخم مرغ هاي سبز و ژامبون بالاترين كتاب او در اين ليست ، چهارمين در بين صد كتاب برتر است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is Dr. Seuss' most popular book?

The Cat in the Hat
The Lorax
Green Eggs and Ham
Horton Hears a Who

C) is correct. 16 of Dr. Seuss' books made it onto the Publisher's Weekly list of the best-selling children's books of all time. Green Eggs and Ham was his highest on the list at number four (out of 100).


ارسال دیدگاه


بلاکفا