محبوب ترین لباس هالووین ۲۰۱۲

هالووین

محبوب ترین لباس هالووین برای کودکان در سال 2012 ، کدام است؟

بت من
خون آشام
پرنسس
زامبی

فدراسیون خرده فروشی ملی آمریکا ، پیش بینی می کند که در سال 2012 محبوب ترین لباس کودک برای هالووین ، لباس پرنسس و لباس بت من در جایگاه دوم باشد.

منبع:  National Retail Federation

What's the most popular Halloween costume for kids in 2012?

Batman
Vampire
Princess
Zombie

C) is correct. The National Retail Federation predicts 2012’s most popular kid costume for Halloween is expected to be the Princess costume with Batman in second place.


ارسال دیدگاه


بلاکفا