محدودیت ۱۴۰ کاراکتری توییتر

توییتر

چرا توییتر محدودیت 140 کاراکتر دارد؟

فضای ذخیره کمتر
پایین نگه داشتن هزینه ها
محدودیت پیامک مبایل
محدودیت های خلاقانه

توییتر در ابتدا برای پیامک روی تلفن های همراه طراحی شد که یک محدودیت استاندارد جهانی 160 کاراکتری دارد. محدودیت 140 کاراکتری توییتر اجازه یک پیامک و کنترل توییتر را می دهد.

منبع:  Wikipedia

Why does Twitter have a 140-character limit?

Less storage space
To keep costs lower
Mobile messaging limits
Creative constraints

C) is correct. Twitter was originally designed for SMS messaging on mobile phones, which has a worldwide standard limit of 160 characters. Twitter’s 140 character limit allows for a message and twitter handle.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا