مخترع توالت فرنگی

توالت

چه کسی توالت فرنگی را اختراع کرد؟

الکساندر کامینگز
توماس کرپر
ژوزف براماه
سر جان هرینگتون

شاید توماس کرپر به خاطر فروش توالت های فرنگی اولیه مشهور باشد اما او آنها را اختراع نکرد. فلاش توالت اولیه توسط سر جان هرینگتون در سال 1596 اختراع شد.

منبع:  discovery.com

Who invented the toilet?

Alexander Cummings
Thomas Crapper
Joseph Bramah
Sir John Harington

D) is correct. Thomas Crapper may be well known for selling early toilets, but he didn’t invent them. The original flush toilet was created by Sir John Harington in 1596.


ارسال دیدگاه


بلاکفا