مدرسه ربکا بلک

ربكا بلك

ربكا بلك كجا به مدرسه مي رود؟

ربكا بلك در حال حاضر در خانه درس مي خواند. او مي گويد كه اذيت و آزار از سوي همكلاسي ها باعث شد كه مدرسه روستاي آرنج كاليفرنيا را ترك كند.

منبع:  cbsnews.com

Where does Rebecca Black go to school?

Rebecca Black is currently being home schooled. She says that teasing and harassment from classmates forced her to leave her Orange County, California school.
نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها,

ارسال دیدگاه


بلاکفا