مزه ای که گربه ها نمی توانند بچشند

گربه

تنها مزه ای که گربه ها نمی توانند بچشند، کدام است؟

شور
شیرین
ترش
تلخ

گربه ها نمی توانند طعم های شیرین را تشخیص دهند، شاید به همین دلیل آن ها چیز های گوشتی را به چیزهای شیرین ترجیح می دهند.

منبع:  scientificamerican.com

What is the only taste cats can't experience?

Salty
Sweet
Sour
Bitter

B) is correct. Cats cannot discern sweet flavors, which is probably the reason they prefer to eat meaty things rather than sweets.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا