مسابقات جهانی با امتیاز تمام کننده

امتياز تمام كننده

چند دوره ي جهاني با امتياز تمام كننده (walk-off home run ) تمام شده است؟

1
2
0
4

دزدان دريايي پيتزبورگ در دوره ي جهاني 1960 در مقابل يانكي هاي نيويورك و تورنتو بلو جيز در دوره ي جهاني 2003 در مقابل فيلادلفيا فيليز پيروز شدند كه هر دو با - واك آف هوم ران - تمام شدند.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many World Series have ended on a walk-off home run?

1
2
0
4

B ) is correct. The Pittsburg Pirates' 1960 World Series win against the New York Yankees and the Toronto Blue Jays' 2003 World Series victory over the Philadelphia Phillies both ended on a walk-off home run.


ارسال دیدگاه


بلاکفا