معمول ترین روز تولد در آمریکا

روز تولد

کدام روز معمول ترین روز تولد در آمریکا است؟

شانزدهم سپتامبر
بیست و چهارم می
پانزدهم ژوئن
سوم اکتبر

شانزدهم سپتامبر معمول ترین روز تولد است در حالیکه بیست و پنجم دسامبر و بیست و نهم فوریه ، غیر معمول ترین روز تولد هستند.

منبع:  huffingtonpost.com

What is the most common birthday in the US?

September 16th
May 24th
June 15th
October 3rd

A) is correct. September 16th is the most common birthday, while December 25th and February 29th are the least common.


ارسال دیدگاه


بلاکفا