معمول ترین روز وقوع حمله قلبی

گوشی پزشکی

معمول ترین روز برای حمله قلبی کدام است؟

جمعه
شنبه
چهارشنبه
دوشنبه

مطالعات تحقیقاتی نشان داده است که حملات قلبی در شروع هفته کاری افزایش می یابند. حملات قلبی در روز دوشنبه بیش از هر روز دیگری در هفته اتفاق می افتند.

منبع:  cnn.com

What is the most common day to have a heart attack?

Friday
Saturday
Wednesday
Monday

D) is correct. Research studies have found that heart attacks increase at the beginning of the work week. More heart attacks occur on Monday than any other day of the week.


ارسال دیدگاه


بلاکفا