معنای کت نیس

كت نيس

كت نيس Katniss يعني چه؟

دختري روي آتش
گياه آبي خوردني
گربه‌وار
شعله

كت نيس از نوعي گياه آبزي خوردني از دسته برگ سوزني ها Sagittaria مي آيد. معني Sagittaria در زبان لاتين ، تعلق داشتن به يك تير است و به شكل برگها اشاره دارد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What does the name Katniss mean?

Girl on fire
Edible water plant
Catlike
Flame

B) is correct. The name Katniss comes from the edible aquatic plant of the genus Sagittaria. The genus name means "belonging to an arrow" in Latin and refers to the shape of the leaves.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا