معنای اولیه snob

آدم افاده ای

کلمه snob ( آدم افاده ای ) در ابتدا به چه معنا بود؟

کفاش
چاقوی کند
دسته چمدان
نجیب زاده

کلمه اسنوب اولین بار در قرن هجدهم برای ارجاع به کفاش یا شاگردش استفاده شد.

منبع:  oxforddictionaries.com

What did the word snob originally mean?

Shoemaker
Dull knife
Suitcase handle
Aristocrat

A) is correct. The word snob was first used in the 18th century to refer to a shoemaker or his apprentice.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا