معنای Bah humbug

باه هامباگ

باه هامباگ Bah humbug به چه معناست؟

چرت و پرت
حشره کوچک
اهمیتی نمیدهم
تنهایم بگذار

هامباگ Humbug چندین معنی دارد. یک هامباگ ، شخصی یا چیزی است که حقه بازی می کند و یک آبنبات انگلیسی است. در حرف ندای ابنزر اسکروج (مدیر در رمان چارلز دیکنز) باه هامباگ به سادگی به معنی چرت و پرت است.

منبع:  dictionary.com

What does 'Bah humbug!' mean?

Nonsense
Little insect
I don't care
Leave me alone

A) is correct. Humbug has multiple meanings. A humbug is someone or something that tricks or deceives and a type of British candy. In Ebenezer Scrooge's interjection, "Bah humbug!" the word simply means "nonsense".

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا