معنای gangnam

گنگنم

کلمه گنگنم gangnam به چه معنا است؟

جنوب رودخانه
بسیار شیک
مال بسیاری از ثروتمندان
کمدی خطاها

گنگنم gangnam در زبان کره ای به معنی جنوب رودخانه است. گنگنم یک بلوک در سئول کره جنوبی است. آن به صورت گسترده ای به خاطر تجمع زیاد ثروت و استاندارد بالای زندگی، شهرت دارد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What does the word gangnam mean?

South of the river
Very fashionable
Of many riches
Comedy of errors

A) is correct. Gangnam literally means "South of the River" in Korean. Gangnam is a district in Seoul, South Korea. It's widely known for its heavily concentrated wealth and high standard of living.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا