مقدار طلای مدال طلای المپیک

مدال طلای المپیک

چه درصدی از مدال طلای المپیک واقعا طلا است؟

1 درصد
93 درصد
22 درصد
8 درصد

مدال طلای بازی های المپیک 2012 ترکیبی است از 93 درصد نقره و فقط 1.34 درصد طلا. باقی مدال ، مس است. مواد خام ذوب شده حدودا 650 دلار ارزش خواهند داشت.

منبع:  cnn.com

What percentage of an Olympic gold medal is actually gold?

1%
93%
22%
8%

A) is correct. The gold medal for the 2012 Olympic Games is composed of 93 percent silver and just 1.34 percent gold. The rest of the medal is copper. Melted down, the raw materials would be worth about $650.


ارسال دیدگاه


بلاکفا