موزه ملی افتخارات بیس بال

توپ بیس بال

موزه ملی افتخارات بیس بال آمریکا در کجا واقع شده است؟

مری لند
نیویورک
آریزونا
ایلنویز

طرفداران بیس بال می توانند تاریخ این ورزش را در موزه ملی افتخارات بیس بال در کوپرزتون نیویورک در هر تابستان جستجو کنند، اعضای جدید در طول آخر هفته موزه افتخارات اضافه می شوند.

منبع:  BaseballHall.org

Where is the National Baseball Hall of Fame located?

Maryland
New York
Arizona
Illinois

B) is correct. Baseball fans can explore the history of the sport at the National Baseball Hall of Fame in Cooperstown, N.Y.. Each summer, new members are inducted during the Hall of Fame weekend.


ارسال دیدگاه


بلاکفا