میزان آب هندوانه

هندوانه

چه درصدي از هندوانه آب است؟

92%
76%
83%
98%

يك هندوانه 6% از وزنش شكر و 92% از وزنش آب است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What percentage of a watermelon is water?

92%
76%
83%
98%

A ) is correct. A watermelon contains about 6% sugar and 92% water by weight.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا