میدان تایمز قبل از احداث

میذان تایمز

میدان تایمز قبل از اینکه احداث شود ، چه بود؟

کوهستان
قلعه انگلیسی
برکه سگ‌ آبی
مرکز تجاری

قبل از اینکه میدان تایمز پتانسیل آینده اش را به عنوان مرکز فعالیت های فرهنگی و تجاری تشخیص دهد، این منطقه ، محل یک برکه سگ آبی با گونه های حیات متنوع پوشيده‌ از سبزه‌، بود.

منبع:  nytimes.com

What was Times Square before it was developed?

Mountain range
British fort
Beaver pond
Trading post

C) is correct. Before Times Square realized its future potential as a commercial and urban Mecca, the spot was the site of a beaver pond, rich in verdant biodiversity.


ارسال دیدگاه


بلاکفا