میزبان بیشترین بازی های المپیک

شناگر

کدام شهر میزبان بیشترین بازی های مدرن المپیک بوده است؟

لندن
آتن
پاریس
لوس آنجلس

لندن در سال های 1908 ، 1948 و 2012 میزبان المپیک بوده است. آن اولین شهری است که میزبان سه بازی المپیک بوده است.

منبع:  Ask Encyclopedia

Which city has hosted the most modern Olympic Games?

London
Athens
Paris
Los Angeles

A) is correct. London hosted the Olympics in 1908, 1948, and 2012. It's the first city to host three Olympic Games.


ارسال دیدگاه


بلاکفا