میزبان مسابقه رقصیدن با ستاره

دختر قرمز

چه کسی تمام فصل های رقصیدن با ستاره ها را میزبانی کرده است؟

بروک بورک
سامانتا هریس
لن گود من
تام برگرون

همچنین معروف به میزبان خنده دار ترین ویدئوهای خانگی ، تام برگرون میزبان رقصیدن با ستاره ها از زمان شروع سریال در سال 2005 بوده است.

منبع:  imdb.com

Who has hosted every season of Dancing with the Stars?

Brooke Burke
Samantha Harris
Len Goodman
Tom Bergeron

D) is correct. Also known as the host of America’s Funniest Home Videos, Tom Bergeron has been hosting Dancing with the Stars since the series began in 2005.


ارسال دیدگاه


بلاکفا