نام اولیه سازمان سی آی ای آمریکا

CIA

نام اولیه CIA چه بود؟

The DOJ
The OSS
The NDS
The FSB

آژانس مرکزی اطلاعات CIA در ابتدا OSS ( اداره خدمات استراتژیک )‌ نامیده می شد.

منبع:  cia.gov

What was the original name of the CIA?

The DOJ
The OSS
The NDS
The FSB

B) is correct. The Central Intelligence Agency (CIA) was initially called the OSS (Office of Strategic Services).


ارسال دیدگاه


بلاکفا