نام اولیه فیس بوک

لایک

فیس بوک در ابتدا چه نامیده می شد؟

هات اور نات
بوک فیس
فیس مش
فرند بوک

فیس بوک مختصرا فیس مش نامیده می شد زمانیکه مارک زوکربرگ این سایت اجتماعی را به همراه دوستانش در سال 2003 ایجاد کرد. در فوریه 2004 ، thefacebook.com راه اندازی شد اما نهايتا the حذف شد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was Facebook originally called?

Hot or Not
Bookface
Facemash
Friendbook

C) is correct. Facebook was briefly called Facemash when Mark Zuckerberg created the social site with his classmates in 2003. In February 2004, thefacebook.com was launched, but the 'the' was eventually dropped.


ارسال دیدگاه


بلاکفا