نام اولیه وینی پو

وینی پو

وینی پو در ابتدا چه نامیده می شد؟

ادوارد
تد
فازی
ویلی

کاراکتر میل ن ، وینی د پو در ابتدا ادوارد خرس نامیده می شد به خاطر اسباب بازی پسرش. پسرش بعدها نام خرس را به وینی د پو تغییر داد.

منبع:  Wikipedia

What was Winnie-the-Pooh originally called?

Edward
Ted
Fuzzy
Willie

A) is correct. A. A. Milne's character Winnie-the-Pooh was originally named Edward Bear, after his son's stuffed toy. His son later changed the bear's name to Winnie-the-Pooh.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا