نام جزیره مجسمه آزادی

مجسمه آزادی

جزیره مجسمه آزادی چه نامیده می شود؟

جزیره بدلو
جزیره درخت سرو
جزیره مینیسایس
جزیره هلندی

مجسمه آزادی در روی جزیره بدلو است. در بندر نیویورک در دهانه رودخانه هادسون ، جزیره در طول سال ها به هلند ، انگلستان ، ایالات متحده آمریکا و صاحبان خصوصی ، تعلق داشته است.

منبع:  nps.gov

What is the Statue of Liberty's island called?

Bedloe's Island
Cypress Island
Minnissais Island
Dutch Island

A) is correct. The Statue of Liberty is on Bedloe's Island. In New York Harbor at the mouth of the Hudson River, the island over the years has belonged to Holland, England, the United States and private owners.


ارسال دیدگاه


بلاکفا