نام شمشیر بیلبو

شمشیر

در فیلم هابیت ، شمشیر بیلبو چه نام داشت؟

آنگلاچل
اورکریست
استینگ
گرتانگ

شمشیر بیلبو ، استینگ نام داشت . او بعد از جنگ با عنکبوت های غول پیکر در میرک وود ، شمشیرش را نام گذاری کرد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the name of Bilbo's sword in The Hobbit?

Anglachel
Orcrist
Sting
Gurthang

C) is correct. Bilbo's sword was named Sting. He named the blade after fighting giant spiders in Mirkwood.


ارسال دیدگاه


بلاکفا