نام شورولت کوروت

شورولت

شورولت کوروت نامش را از کجا آورده است؟

نام طراح
کشتی جنگی
بیابان
ژنرال ارتشی

شورولت کوروت به افتخار نوعی کشتی کوچک و دارای مانور بالا به نام کوروت ، نام گذاری شد.

منبع:  Ask Encyclopedia

Where did the Chevrolet Corvette get its name?

Designer's name
Warship
Dessert
Military general

B) is correct. The Chevrolet Corvette was named after the type of small, maneuverable warship called corvette.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا