نام واقعی Edge

Edge

نام واقعي Edge چيست؟

David Howell Evans
Paul David Hewson
David Ian Edgeton
Ian Hollis McMilan

David Howell Evans به طور گسترده اي با نام Edge شناخته مي شود ، گيتاريست ، كيبورديست ، و همخوان در باند U2 .

منبع:  Ask Encyclopedia

What is The Edge's real name?

David Howell Evans
Paul David Hewson
David Ian Edgeton
Ian Hollis McMilan

A ) is correct. David Howell Evans is more widely known as The Edge, the guitarist, keyboardist, and backing vocalist of the band U2.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا