نام پوینستیا

پوینستیا

پوينستيا چگونه نامش را بدست آورد؟

جوئل آر پوینستیا
خلیج پونست ، پرو
کاپیتان جی دابلیو پونستیا
قله پنیست ، آرژانتین

گیاه پوینستیا به افتخار جوئل آر پوینستیا ، یک وزیر آمریکا فرستاده شده به مکزیکو ، نام گذاری شده است. پوینست در اواخر دهه 1820 این گیاه را مشهور کرد.

منبع:  britannica.com

How did the poinsettia plant get its name?

Joel R. Poinsett
Ponsett Bay, Peru
Captain J.W. Ponsetia
Panicet Peak, Argentina

A) is correct. The poinsettia plant is named after Joel R. Poinsett, a US minister to Mexico. Poinsett popularized the plant in the late 1820s.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا