ناهنجارترین صدا

گوش خراش

ناهنجارترین صدا برای مغز انسان کدام است؟

ناخن روی تخته سیاه
مته سوراخ کردن سنگ
گریه بچه
چاقو روی شیشه

با استفاده از ام آر آی اصولی ، دانشمندان علوم اعصاب دریافتند که مغز انسان صدای چاقو روی شیشه را به عنوان ناهنجارترین صدا ، درک می کند.

منبع:  Science Daily

What is the most unpleasant sound to the human brain?

Nails on a chalkboard
Jackhammer
Baby crying
Knife on glass

D) is correct. Using functional MRI, neuroscientists have found that the human brain perceives the sound of a knife on a glass bottle as the most unpleasant sound.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا