نقاشی های لئوناردو داوینچی

لئوناردو داوینچی

چند نقاشی منتسب به لئوناردو داوینچی هستند؟

3
17
35
62

علی رقم شهرتش به عنوان یک هنرمند ، تنها 17 نقاشی باقی مانده اند که به لئوناردو داوینچی منتسب هستند و چند تا از آنها ناتمام هستند.

منبع:  biography.com

How many paintings are attributed to Leonardo da Vinci?

3
17
35
62

B) is correct. Despite his fame as an artist, only 17 paintings have survived that are attributed to Leonardo da Vinci, and several of them are unfinished.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا