نور خورشید و عطسه

عطسه

چرا نور خورشيد باعث مي شود بعضي ها عطسه كنند؟

بعضي ها به خاطر واكنش عطسه اي نوري ( Photic Sneeze Reflex ) در نور آفتاب عطسه مي كنند. هنگامي كه نور با چشم برخورد مي كند ، عصب نوري به شدت تحريك مي شود . در عوض اين مي تواند عصب سه قلو را تحريك كند كه باعث عطسه كردن مي شود.

منبع:  Ask Encyclopedia

Why does sunlight make some people sneeze?

Some people sneeze in sunlight due to the Photic Sneeze Reflex. When light hits the eye, the optic nerve is intensely stimulated. This can in turn trigger the trigeminal nerve, which causes sneezing.
نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا