نوشابه در زبان انگلیسی

نوشابه

چرا نوشابه در زبان انگلیسی پاپ pop هم نامیده می شود؟

نوشیدنی محبوب پدران
صدایی که چوب پنبه ایجاد می کند
ترکیدن حباب های نوشابه
محبوب ترین نوشیدنی

زمانیکه نوشابه اولین بار در بطری شد ، درش با چوب پنبه بسته می شد و زمانیکه نوشابه باز می شد چوب پنبه بیرون می پرید.

منبع:  bigthink.com

Why is soda also called pop?

Favorite drink of dads
Sound the cork makes
Pop of soda bubbles
Most popular drink

B) is correct. When soda was first bottled, it was sealed with a cork and when the soda was opened, the cork would pop.


ارسال دیدگاه


بلاکفا