نوشته های روی دریدل

دريدل

نوشته هاي روي دريدل ( نوعي فرفره) نماينده چيست؟

يك عبارت عبري
چهار روز هانوخاه
ميدان مبارزه
چهار ماده طبيعي

الف) حروف عبري روي دريدل ، مخففي براي عبارت Nes Gadol Hayah Sham به معني يك معجزه ي عظيم در آنجا اتفاق افتاد را شكل مي دهند.

منبع:  Ask Encyclopedia

What does the writing on a dreidel represent?

A Hebrew phrase
Four days of Hanukkah
The stages of battle
The four natural elements

A ) is correct. The Hebrew letters on a dreidel form the acronym for ‘Nes Gadol Hayah Sham’, meaning ‘A great miracle happened there’.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا