هزینه آبنبات هالووین

آبنبات هالووين

يك فرد معمولي چقدر براي آبنبات هالووين خرج مي كند؟

12/47 دلار
20/29 دلار
41/03 دلار
18/51 دلار

طبق آمار اتحاديه ملي خرده فروشي يك فرد معمولي 20/29 دلار براي آبنبات و 23/37 دلار براي لباس هالووين خرج مي كند.

منبع:  usnews.com

How much does the average person spend on Halloween candy?

$12.47
$20.29
$41.03
$18.51

B ) is correct. According to the National Retail Federation, the average person spends $20.29 on candy and $23.37 on a Halloween costume.


ارسال دیدگاه


بلاکفا