همسر خواننده دیوید بکهام

دیوید بکهام

دیوید بکهام با کدام دختر گروه دختران چاشنی ازدواج کرد؟

زنجبیلی
ترسناک
خوش تیپ
ورزشی

دیوید بکهام با ویکتوریا آدامز معروف به چاشنی خوش تیپ عضو گروه موسیقی پاپ دختران چاشنی ازدواج کرد.

منبع:  who2.com

Which Spice Girl did David Beckham marry?

Ginger
Scary
Posh
Sporty

C) is correct. David Beckham married Victoria Adams, famously known as "Posh Spice" of the pop music group Spice Girls.


ارسال دیدگاه


بلاکفا