هم قافیه purple

purple

كلمه purple با كدام كلمه قافيه دارد؟

در انگليسي مدرن هيچ كلمه ي خوبي هم قافيه با purple (بنفش) وجود ندارد. purple با كلمات قديمي curple ( ران اسب) و hirple ( لنگ لنگان راه رفتن ) هم قافيه است.

منبع:  flocabulary.com

What rhymes with purple?

There are no perfect rhyming words for purple in Modern English. Purple does rhyme with the archaic words curple (the hindquarters of a horse) and hirple (to walk with a limp).
نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها,

ارسال دیدگاه


بلاکفا