هویت مخفی زن گربه ای

کت وومن

هویت مخفی زن گربه ای کدام است؟

دینا لنس
لیندا ترنر
سلینا کایل
باربارا گردون

نام واقعی زن گربه ای سلینا کایل است. او اولین بار در بت من شماره یک در بهار 1940 به عنوان زن گربه ای ( کت وومن ) ظاهر شد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is Catwoman's secret identity?

Dinah Lance
Linda Turner
Selina Kyle
Barbara Gordon

C) is correct. Catwoman's real name is Selina Kyle. She first appears in Batman #1 (Spring 1940) as The Cat.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا