یک مداد چقدر می نویسد

مداد

يك مداد شماره 2 چند كلمه مي تواند بنويسد؟

300000
45000
80000
120000

يك مداد متوسط به اندازه كافي گرافيت دارد كه 45000 كلمه ي پررنگ بنويسيد يا يك خط به طول 35 مايل بكشيد.

منبع:  discovermagazine.com

How many words can a number 2 pencil write?

300000
45000
80000
120000

B ) is correct. The average pencil holds enough graphite to write roughly 45,000 words or draw a line about 35 miles long.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا