پربازدیدترین کشور دنیا

سگ توریست

کدام کشور بیشترین بازدید در جهان را دارد؟

ایالات متحده آمریکا
ایتالیا
فرانسه
چین

طبق گزارش سازمان جهانی جهان گردی ، فرانسه پربازدیدترین کشور است. در سال 2011 ، فرانسه 79.5 میلیون جهان گرد بین المللی دریافت کرد.

منبع:  Wikipedia

What is the most visited country in the world?

United States
Italy
France
China

C) is correct. According to the World Tourism Organization, France is the most is the visited country. In 2011, it received 79.5 million international tourtists.


ارسال دیدگاه


بلاکفا