پرجمعیت ترین شهر جهان

توکیو

پرجمعیت ترین شهر جهان کدام است؟

مسکو ، روسیه
توکیو ، ژاپن
شانگهای ، چین
دلهی ، هند

توکیو ، ژاپن با حدود 36 میلیون و 507 هزار نفر جمعیتی که در ناحیه شهری زندگی می کنند،‌ پر جمعیت ترین شهر جهان است.

منبع:  World Factbook

What is the most populated city in the world?

Moscow, Russia
Tokyo, Japan
Shanghai, China
Delhi, India

B) is correct. Tokyo, Japan is the most populated city in the world, with about 36,507,000 people living within the metropolitan area.


ارسال دیدگاه


بلاکفا