پرکاربردترین حرف در زبان انگلیسی

دیکشنری

پرکاربردترین حرف در زبان انگلیسی کدام است؟

A
E
S
T

حرف E پرکاربردترین حرف در زبان انگلیسی است هر چند بیشتر از هر حرف دیگری ، کلمات با حرف S شروع می شوند. تعجب آور نیست که کم کاربردترین حرف ،‌ حرف Z است.

منبع:  oxforddictionararies.com

What’s the most common letter in the English language?

A
E
S
T

B) is correct. E is the most frequently used letter in English; however, more words begin with the letter S than with any other letter. Unsurprisingly the least commonly used letter is Z.


ارسال دیدگاه


بلاکفا