پر قسمت ترین برنامه علمی تخیلی تلویزیونی

تلویزیون

پر قسمت ترین برنامه علمی تخیلی تلویزیونی کدام است؟

سفر ستاره
دکتر چه کسی
کهکشان جنگ ستاره
دروازه ستاره

برنامه تلویزیونی بریتانیایی دکتر چه کسی ، پر قسمت ترین برنامه علمی تخیلی است. آن در اصل از سال 1963 تا 1989 روی آنتن بود و در سال 2005 باز تولید شد.

منبع:  tv.com

What is the longest running science fiction TV show?

Star Trek
Doctor Who
Battlestar Galactica
Stargate

B) is correct. The British TV show Doctor Who is the longest running science fiction show. It originally aired from 1963 to 1989 and was revived in 2005.


ارسال دیدگاه


بلاکفا