چرا ستاره ها چشمک می زنند؟

ستاره ها

چرا ستاره ها چشمک می زنند؟

ثبات جهان
آشفتگی جوی
نابودی ستارگان پیر
کشش جاذبه

ستارگان به خاطر آشفتگی جوی در زمین چشمک می زنند. هنگامی که جو شدیدا تکان می خورد ، نوری که از ستاره می آید در جهات مختلف شکسته می شود و باعث می شود که به نظر چشمک زدن ، بیاید.

منبع:  cornell.edu

Why do stars twinkle?

Cosmic static
Atmospheric turbulence
Aging stars fade
Gravitational pull

B) is correct. Stars twinkle because of turbulence in the atmosphere of the Earth. As the atmosphere churns, the light from the star is refracted in different directions causing it to appear to twinkle.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا