کاشف آمریکای شمالی

قاره آمریکا

کدام کاوشگر غربی اولین نفری بود که آمریکای شمالی را کشف کرد؟

کریستوفر کلمبوس
آمریگو وسپوسی
لیف اریکسون
پونس دی لئون

لیف اریکسون پانصد سال قبل از کلمبوس ، آمریکای شمالی را کشف کرد. در سال 1964 ، رئیس جمهور لیندون بی جانسون متوجه موفقیت او شد و نهم اکتبر را به نام روز لیف اریکسون اعلام کرد.

منبع:  npr.org

Who was the first Western explorer to discover North America?

Christopher Columbus
Amerigo Vespucci
Leif Erikson
Ponce de Leon

C) is correct. Leif Erikson explored North America about 500 years before Columbus. In 1964, President Lyndon B. Johnson recognized his accomplishment by declaring October 9 to be Leif Erikson Day.


ارسال دیدگاه


بلاکفا