کاشف کروی بودن زمین

زمین

اولین بار چه کسی ادعا کرد که زمین گرد است؟

کپرنیک
اسحاق نیوتن
گالیله
فيثاغورث

حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح ،‌ فیثاغورث اولین کسی بود که ادعا کرد که زمین کروی است.

منبع:  Ask Encyclopedia

Who first claimed that the Earth is round?

Copernicus
Isaac Newton
Galileo
Pythagoras

D) is correct. Around 500 BC, Pythagoras was the first to postulate that the Earth is a sphere.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا