کتاب مافت در لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز

مافت

کدام کتاب مافت در لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز قرار گرفت؟

کرمیت
خانم خوک
اسکار بدخلق
المو

کتاب خانم خوک ،کتاب راهنمای زندگی خانم خوک از بیست و هشتم ژوئن سال 1981 تا بیست و چهارم ژانویه سال 1982 در لیست پرفروش ترین های نیویورک تایمز قرار داشت و در پنجم جولای به نقطه اوجش در جایگاه چهارم رسید.

منبع:  muppet.wikia.com

Which Muppet's book made the New York Times Bestseller List?

Kermit
Miss Piggy
Oscar the Grouch
Elmo

B) is correct. Miss Piggy's book, Miss Piggy's Guide to Life, was on the New York Times Bestseller List from June 28, 1981 to January 24, 1982, reaching a peak of the 4th spot on July 5th.


ارسال دیدگاه


بلاکفا