کتاب های کتابخانه مجلس آمریکا

كتابخانه كنگره

چند كتاب در كتابخانه مجلس آمريكا ذخيره شده است؟

2.2 ميليون
10.7 ميليون
18.9 ميليون
34.5 ميليون

كتابخانه مجلس آمريكا حدود 34.5 ميليون كتاب و اقلام چاپي دارد. همچنين 117 ميليون نقشه ، دست نوشته ، عكس ،‌ فيلم ، صدا و ويدئوهاي ضبط شده ، چاپ و طراحي را دارا است.

منبع:  loc.gov

How many books are stored in the Library of Congress?

2.2 million
10.7 million
18.9 million
34.5 million

D) is correct. The Library of Congress has about 34.5 million books and printed materials. It also contains about 117 million maps, manuscripts, photographs, films, audio and video recordings, prints and drawings.


ارسال دیدگاه


بلاکفا