کلمه عکس گرفتن در چین

زن چینی

مردم چین هنگام عکس گرفتن چه می گویند؟

بادمجان
پنیر
هویج
نخود

هنگام عکس گرفتن در چین ، مردم می گویند بادمجان یا qie zi که شبیه کلمه چیز cheese تلفظ می شود.

منبع:  Ask Encyclopedia

What do people in China say when posing for a photo?

Eggplant
Cheese
Carrot
Peas

A) is correct. When posing for photographs in China, people say eggplant, or qie zi, which is pronounced similarly to cheese.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا