کم جمعیت ترین ایالت آمریکا

پرچم آمریکا

کدام ایالت آمریکا کمترین جمعیت را دارد؟

هاوایی
یومینگ
جزیره رود
تگزاس

اگرچه دهمین ایالت بزرگ است ، یومینگ کمترین جمعیت را با تنها حدود نیم میلیون ساکن دارد.

منبع:  worldatlas.com

Which US state has the smallest population?

Hawaii
Wyoming
Rhode Island
Texas

B) is correct. Though it is the tenth largest state, Wyoming has the smallest population with only about half a million residents.


ارسال دیدگاه


بلاکفا