کوانز Kwanzaa

شمعدان

کلمه کوانز Kwanzaa به چه معناست؟

اولین میوه ها
پیروزی
سیاهی و روشنی
یاد آوری

کوانز از یک عبارت زبان سوانهیلی matunda ya kwanza گرفته شده است که به معنی اولین میوه ها است. این تعطیلی براساس جشن های فصل دروی آفریقایی است.

منبع:  history.com

What does the word Kwanzaa mean?

First fruits
Victory
Light and dark
Remembrance

A) is correct. Kwanzaa is derived from the Swahili phrase matunda ya kwanza, which means first fruits. The holiday is based on African harvest celebrations.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا